14 May 2004

Opera 7.5

อ่านข่าวจาก TLWG ว่า Opera ออกเวอร์ชันใหม่ สำหรับลินุกซ์ เลยไปเอามาลอง เวลาลงก็ไม่ยาก ถึงแม้ว่าจะใช้ Gentoo เพราะมี script เตรียมไว้ให้แล้ว ลองเล่นดู (หลังจากที่ไม่ได้ใช้ opera มานาน) ก็ใช้งานง่ายดี ใช้เป็น mail/news client ได้ด้วย (เพิ่งรู้) แถมใช้พวก Javascript ของ IE ได้ด้วย banner ก็ไม่ใหญ่จนเกินไป สรุปว่าดี แต่ยังรู้สึกไม่ชินเพราะใช้ moz มานาน ถ้าถูกกว่านี้อีกหน่อยก็น่าซื้อนะ แหะๆๆ $39 แพงไปหน่อย

No comments: