30 June 2004

ศัพท์จากภาษาต่างประเทศ

วันนี้ไปเจอข่าวใน slashdot.jp เรื่องการบัญญัติศัพท์ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น ว่าสถาบันวิจัยภาษาแห่งชาติของญี่ปุ่น เสนอศัพท์บัญญัติใหม่มา 33 คำซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้คำทับศัพท์ แล้วขอให้ช่วยกันไปให้ความคิดเห็นเพื่อจะได้เอาไปปรับปรุง ตอนนี้ญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องการใช้คำทับศัพท์เยอะเหมือนกัน เพราะใช้แต่ทับศัพท์ทำให้คนทั่วไปไม่เข้าใจความหมายของคำ ตอนนี้ก็เลยมีการเสนอคำภาษาญี่ปุ่น ให้นำมาใช้แทนทับศัพท์ ดูไปแล้วก็คล้ายๆ กับที่ราชบัณฑิตยสถานพยายามทำอยู่ทุกวันนี้ แต่ข้อดีที่ผมเห็นในข่าวของญี่ปุ่นคือการให้คนทั่วไปมีส่วนร่วม เข้าไปลงความเห็นผ่านเว็บได้เลย ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่สามแล้ว หลังจากสองครั้งแรก จะให้ทุกคนช่วยกันเสนอคำเข้าไป นอกจากนี้ศัพท์บัญญัติแต่ละจะมีคำอธิบายโดยละเอียด บอกที่มาที่ไป รวมถึงวิธีใช้คำด้วย อยากให้ราชบัณฑิตยสถานทำอย่างนี้บ้างเหมือนกัน เพราะตอนนี้เวลาใช้ศัพท์บัญญัติจะมีแต่พจนานุกรม ไว้แค่เทียบคำ แต่เวลาใช้จริงๆ ไม่รู้จะใช้ยังไงดี จะแทนคำทับศัพท์ไปดื้อๆ ก็รู้สึกแปลก เลยบางครั้งก็ต้องเติมบุพบทอะไรไป ดูแล้วรกรุงรังยังไงไม่รู้ แต่ดูเหมือนว่าศัพท์บัญญัติภาษาญี่ปุ่นจะเอาไปใช้ง่ายกว่าภาษาไทย เพราะคำในภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นคำประสม คล้ายการสมาสหรือสนธิในภาษาบาลี-สันกฤตอยู่แล้ว เอาไปแทนคำทับศัพท์ดื้อๆ ก็ไม่รู้สึกแปลกอะไร ผิดกับคำบัญญัติที่เกิดจากการนำคำไทย(ที่เป็นคำโดด)มาสร้างเป็นคำประสม ที่บางครั้งผมยังรู้สึกว่ามันไม่เป็นคำเดียวกัน มันยังแยกกันอยู่ อย่างเช่น stack ใช้ว่ากองซ้อน หรือ queue ใช้ว่าแถวคอย ถ้าใช้ไปตรงๆ มันแปลกอะ แต่จริงๆ แล้ว อาจจะยังไม่ชินก็ได้

ป.ล. อ่านเองดูอีกที รู้สึกว่าตัวเองพล่ามอะไรก็ไม่รู้ อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแฮะ

No comments: