08 August 2004

Groovy

วันนี้ไปอ่าน osnews.com กับ slashdot.jp แล้วพบเรื่องที่เหมือนกันโดยบังเอิญ คือ slashdot.jp พูดกันถึงงาน Lightweight Language Weekend ซึ่งเป็นงานสัมมนา เกี่ยวกับภาษาสคริปต์ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นภาษาน้ำหนักเบา เช่น Perl, Python, Ruby ตามโปรแกรมมีพรีเซนท์ถึงข่าวคราว ความคืบหน้าต่างๆ มี pdf ของแต่ละภาษาให้อ่านด้วย และหนึ่งในนั้นก็คือภาษา Groovy ซึ่ง osnews.com ก็มีกำลังข่าวถึง

ก่อนที่จะอ่านรายละเอียด ลองดูตัวอย่างโค้ดแล้วรู้สึกว่าคล้าย Ruby มาก ทำให้เกิดความคิดแว่บขึ้นมาว่า ถ้าเหมือนอย่างนี้จะสร้างภาษาใหม่มาอีกทำไม แต่พอลองอ่านรายละเอียดดู ก็พบว่า Groovy มีเป้าหมายคือเป็นภาษาสคริปต์ที่รันจาก JVM คือ สร้างภาษาที่มีโครงสร้าง หรือไวยากรณ์ต่างๆ คล้ายกับ Python หรือ Ruby ซึ่งเรียนรู้ได้ง่าย และหยืดหยุ่นกว่า แต่ทำงานผ่าน JVM ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับ Java ได้อย่างดี สามารถใช้คลาสไลบรารี่ของ Java ได้ทันที เหมาะกับพัฒนาโปรแกรมเล็กๆ ตอนนี้ Groovy ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา (เวอร์ชัน 1 ยังไม่ออกเลย) แต่ในอนาคตดูเหมือนว่าอาจจะรวมกับ J2SE เห็นเขาคาดว่าประมาณเวอร์ชัน 6.0 หรือ 7.0 ตอนนี้เพิ่งเสนอเป็น JSR 241

No comments: