20 October 2004

Tekitou -- 適当

เมื่อวานไปนั่งประชุมมา เกือบขำกลางห้องประชุม เพราะคำว่า tekitou นี่แหละ คำนี้ถ้าดูตามพจนานุกรมจะแปลว่าเหมาะสม แต่ถ้าพอเป็นสแลงแล้ว กลับมีความหมายตรงข้าม คือแปลว่ายังไงก็ได้ หรือส่งเดช แถมสแลงเนี้ยใช้บ่อยกว่าด้วย ทำให้บางคนเข้าใจผิดไปเลย ที่นี้ที่เกือบหลุดในที่ประชุม ก็เกิดจากอาจารย์แกอ่านประกาศของมหาวิทยาลัยให้ฟัง ตรงประโยคประมาณว่า "ผู้ที่มีผลงานเหมาะสม จะได้พิจารณาให้เลื่อนตำแหน่ง" แล้วเขาใช้คำว่า tekitou ซึ่งก็ถูกต้อง แต่ใช้บ่อยมากเวลาในเอกสารที่เป็นทางการ แต่สำหรับเรา พอฟังเพลินๆ ก็แปลได้ว่า ผู้ที่มีผลงานยังไงก็ได้ จะได้พิจารณาให้เลื่อนตำแหน่ง นึกแล้วตลกจนเกือบขำออกมา

No comments: