18 May 2005

ไม่ผูกเนคไท ไม่ใส่เสื้อนอก

วันนี้เห็นข่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกคน ไม่ต้องผูกเนคไท และใส่เสื้อนอกไป ทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป เป็นเวลาสี่เดือน เพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศที่กำลังเข้าสู่ฤดูร้อน และเป็นการช่วยรักษาไม่ให้โลกร้อนขึ้น ตามพิธีสารเกียวโต ข่าวบอกว่ารัฐสภาของญี่ปุ่นก็จะทำตามเหมือนกัน คือ กำหนดให้บรรดาส.ส.และส.ว.ทั้งหมาย ไม่ต้องใส่สูทมาประชุม ว่าไปแล้วก็ดีเหมือนกันนะ รัฐบาลไทยน่าจะทำบ้าง เห็นพวกรัฐมนตรีใส่สูทแล้วร้อนแทนจริงๆ

1 comment:

Anonymous said...

น่าสนใจ