22 June 2005

สลับ Ctrl กับ Caps Lock

เนื่องจากตอนนี้ติดนิสัยใช้สลับปุ่ม Ctrl กับ Caps Lock ซึ่งเป็นไปตามแบบของเครื่อง Sun โดยปุ่ม Ctrl อยู่เหนือ Shift ทำให้กดได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องแยกนิ้วห่างมาก ใช้แบบนี้มาตลอดตั้งแต่ไปอยู่ญี่ปุ่น จนกระทั่งซื้อ Happy Hacking Keyboard มาใช้ ก็ยังเป็นแบบนั้น ประกอบกับบน X ก็มีวิธีสลับปุ่ม Ctrl กับ Caps Lock ได้ง่ายๆ ก็จะเลือกสลับปุ่มไว้เสมอ พอมาใช้ Powerbook ปุ่ม Ctrl ก็วางเหนือ Shift เหมือนกัน ทำให้ใช้มาตลอดจนติด เรียกว่าไปใช้เครื่องคนอื่นทีไร จะต้องกดผิดเป็นประจำ ช่วงนี้มีงานบางอย่าง ทำให้ต้องใช้วินโดวส์บ่อยๆ ก็เลยต้องหาวิธีสลับปุ่ม Ctrl กับ Caps Lock บนวินโดวส์ เจอวิธีหนึ่ง แก้ไม่ยาก เพียงแค่แก้ไขค่าใน regedit ลองทำแล้วบูตใหม่ ก็สลับปุ่มได้ตามต้องการ

No comments: