06 June 2005

Summer of Code

เพิ่งจะเห็นข่าวโครงการ Summer of Code ของ Google ซึ่งร่วมมือกับโครงการโอเพนซอร์สต่างๆ เสนอเงินรางวัล $4500 ให้กับนักเรียนที่ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน พัฒนาโปรแกรมโอเพ่นซอร์สต่างๆ ซึ่งแต่ละโครงการเป็นผู้กำหนดหัวข้อให้ ส่วน Google เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัล ดูแล้วแต่แนวคิดที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับการดึงนักเรียนนักศึกษาให้เข้าร่วมกับโครงการต่างๆ

No comments: