27 July 2005

ปฏิทินคลาดเคลื่อน ?

วันนี้ดูรายการถึงลูกถึงคนด้วยความหงุดหงิดกับบรรดาโหรทั้งหลาย เลยต้องมานั่งเขียนบลอค หลังจากที่ไม่ได้เขียนมาซะนาน ว่าบรรดาโหรทั้งหลาย จะอะไรกันนักหนา ที่ว่ากำหนดวันต่างไปจะเป็นเรื่องใหญ่โต จะทำให้อะไรผิดเพี้ยนไป เพราะวันเหล่านั้นมนุษย์ก็เป็นคนกำหนดขึ้นเอง โดยมีจุดหมายเพียงเพื่อคำนวณวันเวลาต่างๆ ให้ตรงกับปรากฏการณ์ธรรมชาติมากที่สุด ส่วนเรื่องวิธีการคำนวณปฏิทินไทยนั้น จะทำยังไงก็ได้ไม่เห็นแปลก เพราะจุดที่แตกต่างก็คือวิธีการทดวัน เพื่อให้วันตามระบบจันทรคติสอดคล้องกับระบบสุริยคติ แถมเมื่อดูตามข้อมูลการคำนวณขององค์การนาซ่าที่น่าเชื่อถือกว่าข้อมูลของบรรดาโหรทั้งหลายที่กำหนดว่าคาบของดวงจันทร์มีค่าคงที่เท่ากับ 29.5 วัน ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าปฏิทินหลวงถูกต้องกว่า เพราะกำหนดวันได้ใกล้เคียงกับลักษณะของดวงจันทร์มากกว่า อย่างวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา ก็ตรงตามที่นาซ่าคำนวณไว้ว่า ดวงจันทร์เต็มดวง ณ เวลา 11:00 ของวันที่ 21 กรกฎาคม ตามเวลา GMT หรือ 18:00 ตามเวลาประเทศไทย ตอนนี้ก็คงได้แต่รอสำนักพระราชวังออกมาชี้แจงเรื่องนี้ แต่อยากให้ชี้แจงเร็วๆ จัง โหรคนนั้น (ที่ยกตัวเองว่าเป็นปราชญ์) จะได้เลิกกร่างซะที

อย่างไรก็ดี สุดท้ายแล้วก็มีความเห็นตามอ.ประเสริฐ ณ นคร ว่า จะวันไหนก็เหมือนกัน ไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่ต้องมาใส่ใจนัก โดยเฉพาะเราซึ่งไม่เคยถือฤกษ์ยามใด ไม่เคยนับถือบรรดากระพี้ทั้งหลาย ที่พยายามปิดบังแก่นของพุทธศาสนา ใครจะว่าโหราศาสตร์เป็นเรื่องของสถิติ แต่สถิติที่ไม่ได้มีการจดบันทึก หรือมีหลักฐานที่แน่นอน ก็ไม่ต่างจากการเดาหรอก

No comments: