01 November 2005

官房長官

เมื่อวานฟังข่าวทางวิทยุระหว่างกลับบ้าน ได้ยินข่าวเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งมีการวางตัวให้ อะเบะ ชินโซ (安倍晋三) เป็นทายาททางการเมืองของนายกฯ โคะอิซึมิ ซึ่งจะลงจากตำแหน่งประมาณเดือนกันยายนปีหน้า โดยตั้งให้เป็น คัมโบโจคัง (官房長官) ซึ่งในข่าวแปลว่า "หัวหน้าโฆษกรัฐบาล" ซึ่งคนที่ไม่ทราบเรื่องการเมืองของญี่ปุ่น คงจะแปลกใจว่าทำไมถึงวางตัวทายาททางการเมืองโดยตั้งให้เป็นเพียงโฆษกของรัฐบาล ซึ่งเมืองไทยเห็นว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญน้อยกว่ารัฐมนตรีเสียอีก

คัมโบโจคัง นั้น ถ้าจะแปลกันแบบใกล้ๆ น่าจะแปลว่า รัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ดูแลงานทุกอย่างในสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเสมือนแม่บ้านของคณะรัฐมนตรี และเป็นโฆษกรัฐบาล นอกจากนี้ผู้ดำรงตำแหน่งนี้ ยังเป็นผู้ดูแลงบลับ ซึ่งสามารถอนุมัติให้จ่ายได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจกแจงรายละเอียดให้สภาทราบ ดังนั้นจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในคณะรัฐบาลญี่ปุ่นรองจากนายกรัฐมนตรี แต่เนื่องจากงานส่วนใหญ่ที่คนเห็น มักจะเป็นโฆษกรัฐบาล ซึ่งแถลงทุกอย่างที่เกี่ยวกับรัฐบาลญี่ปุ่น จึงทำให้คนส่วนใหญ่ (แม้แต่คนญี่ปุ่น) คิดว่า คัมโบโจคัง เป็นเพียงโฆษกรัฐบาลเท่านั้น

ท้ายที่สุด สิ่งที่บ่งบอกได้ดีที่สุด ว่าตำแหน่งคัมโบโจคังนี้มีความสำคัญก็คือ ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น เสียชีวิต หรือป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กฎหมายกำหนดให้คัมโบโจคังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ กรณีนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของนายกฯ โอบุชิ ที่เส้นเลีอดในสมองแตก ไม่รู้สึกตัว ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในที่สุด

ด้วยเหตุนี้นายกฯ โคะอิซึมิ จึงตั้งทายาททางการเมืองของตัวเองเป็นคัมโบโจคัง

อ้างอิง: http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=861760

No comments: