08 May 2006

pdfLaTeX กับฟอนต์

วันก่อนเขียนเปเปอร์ด้วย pdfLaTeX แล้วรู้สึกว่าไฟล์ pdf ที่ได้ ใช้ฟอนต์ไม่เหมือนกับตัวอย่างที่ให้มา ทั้งๆ ที่ก็ทำตามวิธีการที่อธิบายมาทั้งหมด ลองหาไปหามา เลยเจอว่า pdf ของเรามีการ embed ฟอนต์ (Nimbus Roman No9 L สำหรับ Times) ลงไปในไฟล์ ในขณะที่ไฟล์ตัวอย่างเขาในฟอนต์มาตรฐานที่มากับ Adobe Reader ทำให้หน้าตาของฟอนต์ Times ไม่เหมือนกัน สุดท้่ายสาเหตุอยู่ที่การกำหนดไฟล์ font map สำหรับ pdfTeX ซึ่งจะกำหนดให้ดาวน์โหลดฟอนต์ไปด้วยเสมอเพื่อความปลอดภัย จะได้มีฟอนต์แสดงได้ทุกที่ (แต่เดี๋ยวนี้คงไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วมั้ง) จดวิธีแก้ไว้กันลืม แก้ไฟล์ /etc/texmf/updmap.d/00updmap.cfg ให้เป็น

pdftexDownloadBase14 false

จากนั้นก็ update map ด้วยคำสั่ง

$ sudo updmap-sys
$ updmap

No comments: