10 August 2012

LaTeX (5) -- เพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัดของ Equation

ปกติเวลาพิมพ์สมการใน LaTeX ผมมักจะใช้ align environment ที่มากับ amsmath เพราะดูเหมือนจะจัดบรรทัดได้สวยพอดี แต่ก็จะมีปัญหาบ้างเวลาที่จะต้องพิมพ์สมการที่เป็นเศษส่วนหลายๆ บรรทัดติดกัน เพราะระยะระหว่างบรรทัดจะน้อยเกินไป ดูอึดอัดชอบกล ลองปรึกษา Google ดู ก็ไปเจอว่ามีวิธีเปลี่ยนระยะระหว่างบรรทัด โดยเปลี่ยนค่าของ \jot ทำให้ได้ระยะที่ห่างขึ้นอึดอัดน้อยลง

\documentclass[12pt]{article}

\usepackage[margin=1in,a4paper]{geometry}
\usepackage{amsmath,amssymb}

\begin{document}

\begingroup
\addtolength{\jot}{5mm}
\begin{align}
 \textit{CPU time} 
 &= \textit{CPU clock cycles}\times\textit{Clock cycle time}\\
 &= \frac{\textit{CPU clock cycles}}{\textit{Clock rate}}\\
 &= \frac{\textit{Instruction count}\times\textit{CPI}}{\textit{Clock rate}}\\
 &= \frac{\sum_{i=1}^{n}(\textit{Inst count}_i\times\textit{CPI}_i)}
 {\textit{Clock rate}}
\end{align}
\endgroup

\begin{align}
 \textit{CPU time} 
 &= \textit{CPU clock cycles}\times\textit{Clock cycle time}\\
 &= \frac{\textit{CPU clock cycles}}{\textit{Clock rate}}\\
 &= \frac{\textit{Instruction count}\times\textit{CPI}}{\textit{Clock rate}}\\
 &= \frac{\sum_{i=1}^{n}(\textit{Inst count}_i\times\textit{CPI}_i)}
 {\textit{Clock rate}}
\end{align}

\end{document}

จะได้ผลตามรูปข้างล่าง จะเห็นว่าระยะห่างดูดีขึ้น ไม่อึดอัด
คำสั่ง \begingroup และ \endgroup ใช้กำหนดให้การเพิ่มระยะ มีผลเฉพาะในส่วนนี้เท่านั้น ไม่กระทบกับส่วนอื่นของเอกสาร

ที่มา: http://tex.stackexchange.com/questions/14679/amsmath-align-environment-row-spacing

2 comments:

Nuke said...

สงสัยว่าทำไมต้องจงใจใส่ \textit ครับ ผมว่ามันน่าจะเอียงอยู่แล้ว ปกติเวลาพิมพ์คำยาวๆใน math environment ผมทำกลับกันคือใช้ \text ทำให้มันตรง

Unknown said...

ผมใช้ \textit เพราะต้องการไปมันแสดงตัวอักษรต่อกันเหมือนเป็นคำเดียวกัน และเว้นวรรคได้ด้วย ถ้าไม่ใช้ \textit ตัวอักษรมันจะห่างๆ กัน เหมือนเป็นตัวแปรหลายๆ ตัวที่มาคูณกันน่ะ