21 July 2004

รำพึงรำพัน

ผมจากสังคมไทยมาหลายปีจนกระทั่งทุกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยรู้ความเป็นไปในเมืองไทยเท่าไหร่ คือ รู้แค่จากข่าวสารน่ะ แต่ไม่มีรู้เรื่องในสังคมการทำงานที่เมืองไทย อาจจะแค่ได้ฟังจะคนรอบๆ บ้างแค่นั้น แต่ไม่เคยได้สัมผัสจริงๆ เท่าไหร่นัก อย่างไรก็ดีผมมักจะได้ยินเสียงจากรุ่นพี่ที่กลับไปเมืองไทยว่า ดูเหมือนสังคมไทยจะคาดหวังกับคนที่จบปริญญาเอกไว้เยอะ ประมาณว่าน่าจะรู้ และเข้าใจอะไรทุกๆ อย่าง จริงๆ แล้วถึงแม้ผมจะจบมาแล้ว แต่ผมก็ไม่รู้อะไรเท่าไหร่หรอก ผมมีความรู้แค่จุดเล็กๆ นิดเดียวเท่านั้น แต่ผมมั่นใจว่าจุดเล็กๆ นี้ ผมรู้ดีที่สุดในโลก แต่อย่าคาดหวังว่าจุดเล็กๆ นี้มันจะมีประโยชน์ใหญ่หลวงต่อประเทศชาติหรือมนุษยชาติ ผมแค่เชื่อมั่นว่าถ้ามันได้รับการพัฒนา สักวันหนึ่งมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ หรือท้ายที่สุดแล้วผมอาจจะรู้เพียงว่าจุดเล็กๆ นี้ไม่มีประโยชน์ไปกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ แต่ผมก็พร้อมที่จะวุ่นกับเจ้าจุดเล็กๆ นี้ต่อไป แต่สักวันหนึ่งผมอาจจะเลิกรักมัน แล้วหันไปหาจุดเล็กๆ จุดใหม่ก็ได้ ถ้าจุดใหม่นั้นน่าสนใจกว่า

No comments: