19 August 2004

ข่าวเลือกตั้ง

เมื่อเช้าดูข่าวจากรายการทางช่อง 8 มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาการเลือกตั้งกำนันในจังหวัดชิบะ มีคนลงสมัครสองคน ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกำนันได้คะแนนมากกว่าแค่ 1 คะแนน คนแพ้ไม่ยอมก็เลยขอให้กรรมการพิจารณาบัตรเสียใหม่ เพราะคิดว่าอาจจะมีดูไม่ดี กรรมการเลยนับใหม่ ปรากฏว่าคนแพ้ได้เพิ่มมา 10 เสียง ส่วนคนชนะได้เพิ่มมา 11 เสียง กลายเป็นว่าต่างกัน 2 คะแนน แพ้อยู่ดี คนแพ้ยังไม่ยอมอีก เห็นว่าจะไปฟ้องศาลขอให้พิจารณาเรื่องบัตรเสียใหม่

เหตุที่สนใจแต่บัตรเสีย เพราะว่าเวลาญี่ปุ่นลงคะแนนเขาไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องแบบคนไทย แต่ใช้วิธีให้เขียนชื่อคนที่จะเลือกลงไป ที่นี้ก็จะมีคนเขียนผิดบ้าง ซึ่งตอนแรกกรรมการก็จะตัดออก แต่พอถูกร้อง กรรมการก็เลยยึดคำพิพากษาของศาลเมื่อหลายปีก่อนเป็นหลัก คือ แม้ว่าจะเขียนผิด แต่ถ้าแสดงเจตนาได้ว่าจะเลือกใคร ก็ให้ถือว่าเป็นบัตรดี เลยทำให้มีบัตรหลายใบ ที่ถือเป็นบัตรดี ประเภทใช้คันจิผิดตัวบ้าง เขียนหวัดเกินไปบ้าง ก็อนุโลมให้ และเพื่อความโปร่งใส กรรมการก็เลยเอารูปบัตรเสีย ที่พิจารณาใหม่ว่าเป็นบัตรดีมาแจกจ่ายให้ดูกันชัดๆ แต่ในนั้นยังมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่กรรมการพิจารณาว่าเป็นบัตรดี แต่เขียนแปลกๆ คือ เขียนนามสกุลคนหนึ่ง แต่เขียนชื่อก็อีกคนหนึ่ง เอามารวมกัน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะชื่อสองคนคล้ายกันมากระหว่าง นะโอชิ กับ ซะโตชิ อาจจะจำกลับกัน กรรมการเลยอนุโลมว่ายึดนามสกุลเป็นหลักตามแบบญี่ปุ่น แล้วบัตรในกลุ่มนี้ ดันเป็นของคนชนะ 9 ใบ ของคนแพ้ 2 ใบ เรื่องเลยไม่จบ เพราะคนแพ้บอกว่าคนที่เรียกเขาด้วยชื่อก็มีเยอะนะ เลยไปฟ้องศาลให้พิจารณาใหม่ นักข่าวไปถามชาวบ้านแถวนั้น ปรากฏว่าส่วนใหญ่รู้จักแต่นามสกุล มีเรียกชื่อบ้างเหมือนกันไม่กี่คน ประเภทเคยเรียนประถมรุ่นเดียวกัน ไม่รู้ผลจะออกมาเป็นยังไง แต่ฟังข่าวแล้วฮาดี ส่วนคนในรายการก็บอกว่าต่อไปน่าจะออกกฎเกณฑ์สำหรับพิจารณาให้แน่นอนกว่านี้ แล้วบอกไปก่อนเลยว่าต่อไปนี้ถ้าเจอแบบนี้จะเอายังไง จะได้ไม่มีปัญหา แต่ฟังแล้วทำไมเขาไม่ให้กากบาทเลือกเอานะ พิจารณาง่าย ถึงแม้ว่าอาจจะมีแบบกาผิดช่องบ้าง ก็ถือว่ายกประโยชน์ไป ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องมาทะเลาะกันอย่างนี้ให้เสียเวลา จริงๆ แล้วบัตร 11 ใบนั้นอาจจะมีคนจงใจแกล้งเขียนอย่างนั้นก็ได้

No comments: