13 December 2004

โอนรถ

ไม่ได้ซื้อรถเองหรอก แต่วันนี้ไปช่วยรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยคนหนึ่งจัดการโอนรถ ทำให้รู้ว่ายุ่งยากเหมือนกันแฮะ แต่ก็สนุกดี เป็นประสบการณ์ใหม่ เพราะตัวเองก็ไม่คิดจะซื้อรถอยู่แล้ว กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถในญี่ปุ่นค่อนข้างหยุมหยิมมาก เป็นต้นว่า จะต้องมีที่จอดรถ(ถ้าเช่าบ้านอยู่ก็ต้องมีหนังสือรับรองว่ามีที่จอดรถ) มีการตรวจสภาพรถด้วย แถมการทำธุรกรรมสำคัญๆ ในญี่ปุ่นจะต้องใช้ตราประทับที่ลงทะเบียนแล้ว (เรียกว่า 実印) คือหลังจากไปจ้างร้านทำตราแล้ว จะต้องเอาไปลงทะเบียนกับอำเภอว่าตรานี้เป็นของเราและไม่ซ้ำกับใคร เวลาจะทำธุรกรรมต่างๆ ก็ต้องไปอำเภอเพื่อขอใบรับรองว่าตรานี้เป็นของเรา ไม่ได้ไปขโมยใครมานะ ดูแล้วยุ่งยากเหมือนกัน

อย่างไรก็ดี วันนี้ไปถึงแล้วพอไปซื้ออากรแสตมป์ ป้าที่เป็นคนขายก็ช่วยแนะนำขั้นตอนได้เยอะ ทำให้ไม่สับสนมากนัก ต้องขอบคุณป้าไว้ ณ ที่นี้

No comments: