25 May 2004

.NET อีกแล้ว

ช่วงนี้ดูเหมือนจะต้องยุ่งเกี่ยวกับ .NET บ่อยๆ เมื่อวานคุยรุ่นน้องที่แล็บแล้วเห็นว่าอยากได้ line control สำหรับ ลากเส้นเชื่อมระหว่าง control อื่นๆ เดิมใช้วิธีลากเส้นเองบน form แล้วมีปัญหาเรื่อง paint เพราะไม่รู้ตรงไหนโดนทับบ้าง ก็เลยต้องเขียนเส้นใหม่หมดทุกรอบ ทำให้การตอบสนองของโปรแกรมช้า ลองไปนั่งอ่านๆ เว็บดู สุดท้ายได้วิธีทำ custom control มา เพียงแค่เขียน onPaint เอง เลยลองทำดู แต่ก่อนจะลากเส้น ต้องคำนวณอะไรเพิ่มนิดหน่อย เพราะ control แต่ละตัวจะมีพิ้นที่เป็นสี่เหลี่ยมกำหนดโดย Top, Left, Width, Height แต่เวลากำหนดตำแหน่งของเส้นอยากกำหนดจุดปลายเป็น (x1,y1) กับ (x2,y2) ก็เลยต้องจับ control เลื่อนไปมา พร้อมกับเปลี่ยนขนาดไปด้วย ตอนนี้ขอแก้อีกนิดหน่อย ถ้าใช้ได้ดีเมื่อไหร่จะเอามาเผยแพร่

No comments: