26 May 2004

และแล้วเขาก็จากไป

ที่ว่าจากไปนี่หมายถึง server นะครับ ไม่ได้หมายถึงบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงแต่อย่างใด เกิดจากที่แล็บมี server อยู่เครื่องหนึ่งเดิมใช้เป็นทั้ง dns และ mail server มีความสำคัญยิ่งยวด ต่อมาเครื่องเริ่มเก่า แล้วก็ยังมีปัญหากับพัดลมของ cpu ซึ่งทำให้เครื่องแฮงค์ไปเฉยๆ บ่อยมาก บทบาทหน้าที่จึงถูกลดลง เป็นเพียงเครื่องสำรองในกรณีที่เครื่องที่ใช้ในปัจจุบันมีปัญหา วันนี้เห็นเครื่องมันค้างอีก เลยจัดการบูตใหม่ ปรากฏว่ามีปัญหาที่ข้อมูลใน prom ทำให้ไม่สามารถบูตเครื่องได้ เป็นอันว่าเขาได้จากไปเป็นที่แน่นอนแล้ว (อาจารย์คงไม่ซ่อมให้แล้วล่ะ เพราะค่าซ่อมแพงพอๆ กับซื้อ pc ใหม่มาทำ server ได้เลย)

No comments: