20 June 2004

SuSE 9.1 Personal อีกแล้ว

เมื่อไม่นานมานี้ มีโอกาสลองลง SuSE ผ่าน ftp ซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควร แถมยังไม่สามารถลงจากที่บ้านได้ เพราะไม่สนับสนุน PPPOE ตอนลง เมื่อกี้นี้อ่าน OSNews.com ปรากฏว่าตอนนี้ SuSE ทำ ISO สำหรับรุ่น personal มาให้โหลดแล้วล่ะ ปกติก็ไม่เคยทำนะ พอมาอยู่กับ Novell แล้วคงมีการเปลี่ยนนโยบายแน่ๆ เลย

No comments: