26 February 2005

ที่สุดในโลก

วันก่อนเข้าไปอ่านเว็บของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยส่วนตัวยังถือว่าเป็นเว็บที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแห่งหนึ่ง เพราะมีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลอื่นๆ นอกจากชื่อผู้บริหารกับนโยบาย ต่างจากเว็บในเมืองไทยหลายๆ แห่ง ถึงแม้ว่าจะมีคนบ่นกันเรื่องถามอะไรในเว็บบอร์ดแล้วก็ไม่มีใครมาตอบ แถมไม่ยอมให้คนนอกเข้ามาตอบอีกด้วย พออ่านเว็บนี้ประกอบกับข้อมูลหลายๆ แห่ง ดูเหมือนว่าเราจะมีหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเห็นถกกันว่าจำเป็นไหม

โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าคนไทยเรา ชอบทำอะไรให้เป็นที่สุดในโลกเสมอๆ (แม้ว่าบางอย่างจะไม่มีใครสนใจจะแข่งด้วยก็ตาม) แต่บางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าเราควรภูมิใจแค่ไหนกับสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่สุดในโลกในบ้านเรา ทั้งนี้เพราะดูเหมือนว่าเราเป็นเพียงผู้นำเข้าเทคโนโลยีจากภายนอก เพื่อนำมาสร้างสิ่งที่เป็นที่สุดในโลก เหมือนเป็นเศรษฐีที่ซื้อของมา โดยไม่รู้คุณค่าเท่าที่ควร ซื้อเพียงแค่ว่ามันเป็นที่สุดเท่านั้นเอง แถมเรายังไม่ได้เป็นเศรษฐีอีกด้วย

ผมอยากภูมิใจกับของที่สุดในโลก ที่คนไทยทำวิจัยเอง แล้วลงมือทำเองมากกว่า ถึงแม้ว่าคงจะต้องรออีกนาน แต่หวังว่าสักวันคงได้ยืดอกคุยให้คนต่างชาติฟังด้วยความภูมิใจได้ ว่าของที่สุดในโลกนี้ เราทำเอง แถมไม่ได้ทำง่ายๆ ต้องลงมือลงแรงกันเป็นเวลานาน เพื่อให้เป็นที่สุดในโลก

No comments: