15 June 2005

ตามรอยพระพุทธเจ้า

ช่วงนี้กำลังติดตามรายการใหม่ของ ModerNine TV ซึ่งเริ่มออกอากาศเมื่อวันอังคารที่แล้ว (7 มิ.ย.) ตอนสองทุ่มครี่ง โดยเป็นรายการสารคดี ผลิตโดยบริษัท Panorama เรื่อง ตามรอยพระพุทธเจ้า ซึ่งมีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ โดยเดินทางไปถ่ายทำกันที่ชมพูทวีป (อินเดีย เนปาล และอื่นๆ) อย่างตอนแรกก็มีการท้าวความถึงสภาพสังคมในสมัยนั้น ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประสูติ โดยเน้นไปที่เรื่องของศาสนาพราหมณ์ ที่มีการแบ่งคนออกเป็นวรรณะต่างๆ จากนั้นก็โยงไปถึงแม่น้ำคงคา ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการพาไปดูต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคา ซึ่งเกิดจากการละลายของน้ำแข็ง บนเทือกเขาหิมาลัย เห็นต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาแล้ว ก็เห็นความยิ่งใหญ่เลย เพราะแม่น้ำคงคานั้นไหลออกมาจากถ้ำน้ำแข็งขนาดมหึมา ซึ่งถ้าใครได้เห็นก็ต้องเชื่อว่าเป็นแม่น้ำแห่งพระเจ้าจริงๆ

ส่วนตอนที่สองเมื่อวานนี้ ก็เน้นเรื่องสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า มีการพาไปชมสวนลุมพินี แล้วเมืองโบราณซึ่งคาดว่าจะเคยเป็นที่ตั้งของกรุงกบิลพัสด์ นอกจากนี้ยังมีการวาดแผนที่เชื่อมโยงสถานที่สำคัญต่างๆ ในพุทธประวัติ รวมทั้งพูดถึงความเป็นมา หรือวิธีการทางโบราณคดี เพื่อค้นหาสถานที่สำคัญต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ทรงสร้างเสาอโศกไว้เป็นสัญลักษณ์ ณ สถานที่สำคัญ

ดูแล้วสารคดีเรื่องนี้ ผมคิดว่าเป็นสารคดีที่ผลิตโดยคนไทยที่ยอดเยื่ยม ภาพก็สวย เนื้อหาก็น่าสนใจ มีการค้นคว้าที่ดี แม้ว่าบางส่วนอาจจะเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน แต่ก็เป็นไปตามการศึกษาทางโบราณคดี นอกจากนี้เขาไม่ได้เน้นที่ศรัทธาเป็นหลัก แต่ดูแล้ว มีความรู้สึกแง่ว่าพระพุทธองค์ท่านเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรา ท่านมองเห็นความเป็นไปต่างๆ ในสังคม เห็นความทุกข์ต่างๆ ในชีวิต จึงทรงแสวงหาทางแก้ปัญหาของชีวิต และสังคม แต่ก็ขอติเล็กน้อยในส่วนของคำ หรือการใช้ภาษาต่างๆ บางครั้งยังรู้สึกห้วนๆ หรือดูไม่สละสลวยมากนัก ถ้าแก้ตรงนี้อีกนิดเดียวคงจะเป็นสารคดีที่ดีมากๆ แต่อย่างไรก็ดี ถ้าทำเป็น VCD หรือ DVD ขายเมื่อไหร่ ก็จะต้องไปหาซื้อมาเก็บไว้

No comments: