14 June 2005

Drivel 2.0

วันนี้เห็นแว่บๆ ใน Gnomefiles.org ว่า Drivel ออกรุ่นใหม่ (รุ่น 2.0) เลยไปเอามาลองสักหน่อย Drivel เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการ blog ทำให้เราสามารถเขียนข้อความใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่เว็บของ blog ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวก แต่เดิม Drivel สนับสนุนเฉพาะ Livejournal แต่รุ่นใหม่นี้สนับสนุน blogger ที่ใช้อยู่ด้วย เลยต้องไปเอามาลองซักหน่อย แต่เนื่องจากว่าตอนนี้ใช้ hoary อยู่ซึ่งคงไม่ปรับปรุงแพคเกจเป็นรุ่นใหม่ให้ (มีเฉพาะรุ่น 1.2.3) เลยต้องไปหาเอาเองจาก google.com แล้วก็เจอคนทำแพคเกจไว้เหมือนกัน เพียงแค่โหลดมา แล้วก็ติดตั้งด้วยคำสั่ง

$ sudo dpkg -i drivel_2.0.0-1_i386.deb

ก็เป็นอันเรียบร้อย ข้อความนี้ก็ลองเขียนผ่าน Drivel ดู

หมายเหตุ: รู้สึกจะมีข้อจำกัดตรงที่ ไม่สามารถจัดการหัวข้อได้ คงเนื่องมาจากข้อจำกัดของ API ของ blogger ถ้าจะใส่หัวข้อก็ต้องเข้าเว็บไปแก้เอาเอง

เพิ่มเติม: กลายเป็นว่าเลือกผิดเอง เพราะถ้าเลือกใช้ Atom หรือ Blogger 2.0 ก็จะสามารถจัดการหัวข้อได้ แต่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง คือ blogger ส่งข้อมูลมาในรูป character entity เช่น อ ทำให้อ่านไม่ออก คงต้องหาวิธีแก้ต่อไป

No comments: