14 June 2005

Adobe Acrobat Reader 7.0 Japanese Edition for Linux

จั่วหัวซะยาวเลย แค่ต้องการจะเขียนว่าเจอข่าวว่า Adobe ออก Adobe Acrobat Reader โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF รุ่นภาษาญี่ปุ่น สำหรับ Linux แล้ว หลังจากปล่อยให้รออยู่ตั้งนาน เนื่องจากสองอาทิตย์ก่อน อยากจะพิมพ์เปเปอร์ภาษาญี่ปุ่นออกมาอ่านแล้วมีปัญหากับ Xpdf คือดูบนจอก็อ่านได้ปกติดี แต่พอสั่งพิมพ์แล้วมันไม่ยอมแนบฟอนท์ไปให้ด้วย ทำให้พิมพ์ออกมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้

เพิ่มเติม: ถึงจะใช้ Acrobat Reader แล้วก็ยังพิมพ์ได้ไม่เรียบร้อยอยู่ดี คือหน้าแรกๆ พิมพ์ได้ แต่หน้าหลังๆ ตัวอักษรส่วนใหญ่กลายเป็นเครื่องหมายกากบาท คาดว่าน่าจะเกิดจากหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอ คงต้องหาทางแก้ไขต่อไป

No comments: