13 June 2005

The Unhanded C Contest

ปกติเคยได้ยินแต่การแข่งกัน Obfuscated C Contest ที่แข่งกันเขียนโปรแกรมภาษา C ให้ดูยุ่งยากที่สุด หรืออ่านไม่รู้เรื่องที่สุด แต่ยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติ หรือทำงานได้ตามที่กำหนด แต่วันนี้เจอข่าวใน /.jp เรื่องการประกวดเขียนโปรแกรมภาษา C เหมือนกัน มีชื่อว่า The Unhanded C Contest มีเป้าหมายที่ดูเผินๆ เหมือนจะอยู่ตรงข้ามกับ Obfuscated C Contest กล่าวคือต้องการให้เขียนโปรแกรมที่อ่านเข้าได้ง่ายที่สุด แต่ซ่อนหน้าที่การทำงานอื่นๆ ซึ่งจะมุ่งโจมตีเครื่อง ทำให้โปรแกรมนี้เป็นกลลวง เพราะซอร์สดูเข้าใจง่าย เหมือนไม่มีพิษสงอะไร แต่ซ่อนพิษร้ายกาจเอาไว้ และแต่ละปีเขาก็จะกำหนดหัวข้อ หรือประเภทของโปรแกรมที่แตกต่างกันไป

No comments: