28 August 2004

วิกิพีเดีย

ช่วงนี้กำลังเห่อวิกิพีเดีย วันนี้เข้าไปนั่งเขียนเรื่องใกล้ตัว เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ไปได้ห้าหรือหกหัวข้อแล้ว แปลเป็นส่วนใหญ่แหละ มีเขียนเองทั้งหมดแค่สองหัวข้อเองมั้ง เพราะอ่านภาษาอังกฤษดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขียนไว้ดีแล้ว ก็แปลเลยล่ะกันง่ายดี แต่แค่แปลนี่ก็ยากแล้วล่ะ อย่างแรกคืออ่านแล้วเข้าใจ แต่ไม่รู้จะเขียนเป็นภาษาไทยว่าอะไรดี (ความสามารถในการเขียนต่ำ) อย่างที่สองคือพวกศัพท์เทคนิคจะทำยังไงดี โดยความคิดส่วนตัวแล้วอยากใช้ศัพท์บัญญัติ หรือคำไทยทั้งหมด ไม่อยากใช้ทับศัพท์ ที่ทำอยู่ตอนนี้คือเริ่มต้นจากหาในเว็บศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน แต่ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ เนื่องจากศัพท์ที่กำลังแปลเป็นพวกชนกลุ่มน้อย ไม่มีใครเขาใช้กัน ทำให้ราชบัณฑิตท่านยังไม่ได้บัญญัติไว้ ถ้าไม่มีที่นี่ก็จะไปหาในหนังสือของอ.บุญเสริม ซึ่งช่วยได้พอสมควร เพราะอ.จะใช้คำศัพท์ต่างๆ เป็นภาษาไทยอยู่แล้ว ถ้ายังไม่เจอ ก็จะใช้วิธีหาจาก google ใส่ภาษาอังกฤษลงไป แต่ใส่ site:th เผื่อจะมีที่เขาใช้กันโผล่มา ก็เจอบ้างเหมือนกันนะ สุดท้ายถ้าไม่มีจริงๆ ก็จะบัญญัติเอง แต่จะพยายามเลือกดูคำใกล้เคียงกับที่มีบัญญัติหรือใช้กันอยู่แล้ว หุๆๆ ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกัน แต่วิกิพีเดียดีตรงที่เสรี ถ้าใครไม่เห็นด้วยก็แก้ได้ หรือจะคุยกันก่อนก็ได้

No comments: