26 August 2004

CD และ DVD ในแผ่นเดียวกัน

วันนี้เจอข่าวใน slashdot.jp เรื่อง DualDisc เมื่อวันก่อนมีการประกาศแผนสร้างแผ่น CD/DVD แบบใหม่ร่วมกันระหว่างหลายบริษัท (ตั้งเป็นกลุ่มชื่อ DualDisc Consortium) แผ่นแบบใหม่นี้จะทำหน้าหนึ่งเป็น CD แล้วอีกหน้าหนึ่ง DVD อยู่ในแผ่นเดียวกัน ทำให้สามารถทำแผ่นประเภทหน้าหนึ่งเป็นหนังเก็บในรูปแบบ DVD ส่วนอีกหน้าหนึ่งเป็นเพลงประกอบหลังเก็บในรูปแบบ CD ได้ โดยจะสามารถใช้งานกับเครื่องเล่นเดิมได้ เห็นว่าน่าจะวางขายแผ่นแบบนี้ได้ราวเดือนตุลานี้ น่าสนใจๆ

No comments: